โรงเรียนNYC ร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่69
โรงเรียนNYC ร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่69 ปี2562 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ.โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย
.
สอบถามรายละเอียดคอร์สเรียนเพิ่มเติมได้ที่
.
.
NYC school สาขาขอนแก่น(ประเทศไทย)
โทร : 043055766
Line Official ID: @NYCSCHOOL
Website: https://khonkaen.nyc-school.com/
.
NYC School สาขาหนองคาย(ประเทศไทย)
โทร : 042414099
Line Official ID: @NYCSCHOOL
Website: https://nongkhai.nyc-school.com/
.
NYC School ສາຂາວຽງຈັນ
ໂທ +8562059590919
Line Official ID: @NYCSCHOOL
Website : https://vientiane.nyc-school.com/
.
สอนภาษาอังกฤษในขอนแก่น, สอนภาษาจีนในขอนแก่น, สอนภาษาเกาหลีในขอนแก่น, สอนภาษาฝรั่งเศสในขอนแก่น, สอนภาษาสเปนในขอนแก่น, สอนภาษาญี่ปุ่นในขอนแก่น, สอนพูดภาษาอังกฤษในขอนแก่น, สอนพูดภาษาจีนในขอนแก่น, สอนพูดภาษาเกาหลีในขอนแก่น, สอนพูดภาษาฝรั่งเศส#สอนภาษาอังกฤษในขอนแก่น, #สอนภาษาจีนในขอนแก่น, #สอนภาษาเกาหลีในขอนแก่น, #สอนภาษาฝรั่งเศสในขอนแก่น, #สอนภาษาสเปนในขอนแก่น, #สอนภาษาญี่ปุ่นในขอนแก่น, #สอนพูดภาษาอังกฤษในขอนแก่น, #สอนพูดภาษาจีนในขอนแก่น, #สอนพูดภาษาเกาหลีในขอนแก่น, #สอนพูดภาษาฝรั่งเศสในขอนแก่น, #สอนพูดภาษาสเปนในขอนแก่น, #สอนพูดภาษาญี่ปุ่นในขอนแก่น, #สอนอ่านภาษาอังกฤษในขอนแก่น, #สอนอ่านภาษาจีนในขอนแก่น, #สอนอ่านภาษาเกาหลีในขอนแก่น, #สอนอ่านภาษาฝรั่งเศสในขอนแก่น, #สอนอ่านภาษาสเปนในขอนแก่น, #สอนอ่านภาษาญี่ปุ่นในขอนแก่น, #สอนเขียนภาษาอังกฤษในขอนแก่น,